แนะนำการสร้างอาณาจักร แนวการเล่น

เผ่า

คุณสามารถเลือกระหว่างเผ่าสามเผ่าในทราเวียน ได้แก่ โรมันส์ กอลส์และทูทั่นส์ แต่ละเผ่าล้วนมีข้อได้เปรียบและเสียเปรียบ อีกทั้งกองกำลังของทั้งสามเผ่าก็ต่างกันด้วย ฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะเลือกเผ่าให้เหมาะกับคุณมากที่สุด


โรมัน

เนื่องจากทหารโรมันเป็นเผ่าที่มีการพัฒนาในเรื่องของสังคมและเทคโนโลยีสูง โรมันจึงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการก่อสร้างและจัดการสิ่งต่างๆ ทหารของโรมันยังมีความสมดุลเป็นอย่างสูงทั้งการป้องกันและต่อสู้

เพื่อยืนยันถึงความสามารถอันหลากหลาย ทหารโรมันจึงใช้เวลานานในการฝึกฝน และเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากในการฝึกฝน ทหารราบของโรมันกล่าวได้ว่าเป็นตำนานที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบัน แต่การป้องกันทหารม้าของศัตรูไม่ดีเท่าเผ่าอื่นๆ รวมทั้งความสามารถในการขนของพ่อค้านั้นต่ำ

เนื่องจากทหารเผ่านี้อ่อนแอในช่วงเริ่มเกม จึงไม่เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับผู้เล่นใหม่


กองทัพโรมันความชำนาญพิเศษ

•สามารถสร้างอาคารหรือขยายทุ่งทรัพยากรได้ในเวลาเดียวกัน

•กำแพงมีโบนัสการป้องกันสูง

•พ่อค้าแต่ละคนสามารถขนทรัพยากรได้ 500 หน่วย (ความเร็ว: 16 ตาราง/ชั่วโมง)

•กองทหารราบที่แข็งแกร่ง ทหารม้าระดับปานกลาง

•การพัฒนาต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงและใช้เวลานานกอลส์


กอลส์เป็นผู้รักสงบที่สุดในสามเผ่า มีกองกำลังที่เด่นในการป้องกัน ในขณะเดียวกันการโจมตีก็ไม่ด้อยไปกว่าอีกสองเผ่า ชาวกอลส์คุ้นเคยกับการขี่ม้า ม้าของพวกเขาขึ้นชื่อในเรื่องความเร็วซึ่งทำให้ทหารโจมตีได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วสร้างความสับสนให้แก่ศัตรูเผ่านี้ถูกป้องกันได้ง่ายแต่ก็มีกลยุทธ์ในการโจมตีที่ก้าวร้าวเช่นกัน ทำให้คุณมีโอกาสในการพัฒนายุทธวิธีในทิศทางใดก็ได้(การป้องกันหรือการรุกราน ผู้รักสันโดษหรือผู้ช่วยที่เชื่อถือได้ พ่อค้าหรือผู้ปล้นสะดมภ์ กองทหารราบหรือกองทหารม้า ผู้ตั้งถิ่นฐานหรือผู้ยึดครอง) แต่คุณต้องใช้พรสวรรค์และประสบการณ์สักหน่อย

อย่างไรก็ตาม เผ่านี้เหมาะสมสำหรับผู้เล่นใหม่ หรือผู้ที่ไม่รู้ว่าต้องการจะเล่นแบบไหนกองทัพกอลส์ความชำนาญพิเศษ
•โบนัสความเร็ว: กองกำลังที่เร็วที่สุดในเกม

•การป้องกันของรั้วไม้ระดับปานกลาง

•พ่อค้าแต่ละคนสามารถขนทรัพยากรได้ 750 หน่วย (ความเร็ว: 24 ตาราง/ชั่วโมง)

•ที่ซ่อนเสบียงจุได้มากกว่าปกติสองเท่า

•มีค่าใช้จ่ายในการสร้างอาวุธสูง

•ผู้ตั้งถิ่นฐานราคาถูกทูทั่นส์

ทูทั่นส์เป็นเผ่าที่ก้าวร้าวที่สุด มีกองกำลังที่กระฉ่อนในความเดือดดาลและบ้าคลั่งในการโจมตี พวกเขาเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มที่คอยปล้นสะดมภ์ซึ่งไม่กลัวแม้แต่ความตาย

แต่เนื่องจากความไม่มีกฎเกณฑ์ในกองทัพเหมือนกอลส์หรือโรมันส์ ทำให้ทูทั่นด้อยในเรื่องความเร็วและการป้องกัน

สำหรับผู้เล่นที่ชอบรุกรานแล้วทูทั่นก็เป็นทางเลือกที่ดีเยี่ยม!


กองทัพทูทั่น
ความชำนาญพิเศษ

•โบนัสการปล้น: ในเวอร์ชั่น 2.5 และ 3 ที่เก็บเสบียงของศัตรูจุได้เพียง 66% ของความจุปกติ และ 80% ของความจุปกติในเวอร์ชั่น 3.5

•กำแพงดินที่เกือบจะไม่สามารถทำลายลงได้แต่ให้โบนัสการป้องกันน้อย

•พ่อค้าแต่ละคนสามารถขนทรัพยากรได้ 1000 หน่วย (ความเร็ว: 12 ตาราง/ชั่วโมง)

•กองกำลังที่ถูกและฝึกได้อย่างรวดเร็วและเสียค่าใช้จ่ายน้อยซึ่งเป็นผู้ปล้นสะดมภ์ที่ดีเยี่ยม

•ด้อยในการป้องกัน